Convocatòria d’ajuts NGEU per a projectes de recollida selectiva de residus municipals orgànics i tèxtils

Photo by Science in HD on Unsplash
Next Generation EU – 94M€ en ajuts a projectes industrials de recerca, desenvolupament i innovació en l’àmbit de la indústria manufacturera
20/08/2021
Previsió de nous ajuts i incentius a la transició energètica
20/08/2021

Convocatòria d’ajuts NGEU per a projectes de recollida selectiva de residus municipals orgànics i tèxtils

L’Agència de Residus de Catalunya ha publicat una convocatòria amb fons Next Generation EU per a la concessió de subvencions per a projectes de foment de la recollida selectiva de residus municipals.  L’objectiu d’aquesta subvenció és el foment de projectes de recollida selectiva eficients de les diferents fraccions de residus municipals, des d’una perspectiva de l’economia circular, per contribuir a assolir una gestió més sostenible i un estalvi de recursos naturals i alhora donar compliment als objectius establerts a la normativa vigent. 

De manera específica, es financen les següents actuacions, que fan referència a projectes de residus municipals i assimilables: 

  • Recollida selectiva de bioresidus (fracció orgànica i fracció vegetal); 
  • Projectes d’autocompostatge
  • Recollida selectiva de residus tèxtils
  • Recollida selectiva d’olis vegetals usats

Els beneficiaris són principalment els ens locals de Catalunya (96% pressupost) i els comerços, serveis i indústries productores de residus comercials i assimilables a municipals (4% pressupost)

El pressupost son 22M€, i el termini el 15/11/2021. Més info aquí