Certificació energètica d’edificis

Ecologia i competitivitat al sector agroalimentari
09/01/2018
Els plàstics: en el punt de mira a Europa
02/08/2018
Ecologia i competitivitat al sector agroalimentari
09/01/2018
Els plàstics: en el punt de mira a Europa
02/08/2018

Certificació energètica d’edificis

A partir del passat 1 de juny, tots els habitatges que es vulguin comprar o llogar, així com els equipaments de més de 500m2, han de disposar de la seva etiqueta energètica. Es tracta d’un distintiu que qualifica l’edifici i habitatge en funció del seu consum energètic per climatització.

L’etiqueta energètica de l’edifici és el resultat de la qualificació per part dels tècnics competents d’OÎCOS que, després d’una visita per prendre dades, modelitzen el seu consum en base als tancaments, localització, instal·lacions i ombres, i tramiten el corresponent certificat.

El certificat emès per OÎCOS i validat per l’ICAEN, inclou una sèrie de mesures per tal de millorar la qualificació de l’edifici. Els preus per l’obtenció del certificat per habitatges es fixa en funció de la superfície i oscil·la entre 95 i 290€ + IVA.
Existeixen descomptes especials si s’aporta el projecte o es certifiquen varies vivendes o blocs de pisos”.