22/10/2019
Photo by Karsten Würth (@karsten.wuerth) on Unsplash

Ajuts a projectes pilot innovadors en productivitat i sostenibilitat agrícola per part de Grups Operatius

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Subdirecció General de Transferència i Innovació Agroalimentària han posat en marxa uns ajuts per tal de sufragar […]
22/10/2019
Photo by Battlecreek Coffee Roasters on Unsplash

Ajuts a inversions per mitigar el canvi climàtic en processos de transformació alimentària

El Govern ha acordat autoritzar el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) a convocar els ajuts a les inversions relatives a la millora de la […]
22/10/2019
Photo by Kristopher Roller on Unsplash

Cupons a la innovació i economia circular 2019

Properament es publicarà la nova convocatòria de subvencions per impulsar la innovació a les empreses. Els Cupons a la Innovació són cupons de descompte econòmic directe […]
18/11/2019

Subvencions als ajuntaments per l’ús de la biomassa en equipaments de la província de Tarragona

La Diputació de Tarragona convoca fins el proper 16 de desembre de 2019 ajuts econòmics pel foment de l’ús de la biomassa en equipaments municipals, subvencionant […]
04/12/2019

Ajuts per actuacions d’eficiència energètica en empreses del sector industrial

El Consell de Ministres, a proposta del Ministeri per a la Transició Ecològica, ha aprovat el Reial Decret 263/2019, de 12 d’abril, pel qual es regula […]
24/12/2019
Photo by TheCreativeExchange - Unsplash

Ajuts per a la realització de projectes pilot de Compra Pública d’Innovació (CPI) en recollida selectiva de residus municipals

La finalitat principal d’aquesta subvenció és promoure la implantació de models de recollida selectiva de residus més eficients per assolir els objectius establerts en el PRECAT20 […]
24/12/2019

Programa de suport a la instal·lació de calderes i xarxes de calor de biomassa municipals a la província de Girona

Convocatòria anticipada de subvencions del programa de suport a la instal·lació de calderes i xarxes de calor de biomassa municipals (anualitat 2020) L’objectiu és estructurar i […]
28/01/2020

Ajuts al Catàleg de Serveis de la Diputació de Barcelona 2020

La Diputació de Barcelona ha publicat el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals per a l’any 2020, que inclou un total de 343 recursos d’assistència […]