Ajudes a per instal·lacions de generació d’energia elèctrica amb fonts renovables

Ajudes a la inversió en instal·lacions d’energia tèrmica a partir de fonts renovables
30/09/2020
Oberta la convocatòria de l’European Green Deal
30/09/2020
Ajudes a la inversió en instal·lacions d’energia tèrmica a partir de fonts renovables
30/09/2020
Oberta la convocatòria de l’European Green Deal
30/09/2020

Ajudes a per instal·lacions de generació d’energia elèctrica amb fonts renovables

L’IDAE obre diferents línies d’ajut per fomentar les instal·lacions d’energia solar fotovoltaica i cogeneració mitjançant gasos renovables. Mitjançant l‘Ordre TED / 766/2020, de 3 d’agost, el govern va iniciar línies d’ajuda en diferents comunitats autònomes per dotar els inversors de la capacitat financera necessària per desenvolupar les activitats de construcció i posada en marxa d’aquest tipus d’instal·lacions de energies renovables.

Amb un pressupost total de 300 M €, només 1,9M € es destinen a aquest tipus d’instal·lacions a Catalunya.

Els beneficiaris poden ser tot tipus de persones físiques, empreses, entitats, empreses de serveis energètics i comunitats energètiques. EL termini de presentació finalitza el 30/11/2020, en règim de concurrència competitiva. Només els projectes més avançats i de major valor ambiental, social i viabilitat tècnica i econòmica podran optar a les ajudes.

Més informació: Bases / Tràmit / Resolució a Catalunya