Ajudes a la inversió en instal·lacions d’energia tèrmica a partir de fonts renovables

El paquet europeu de recuperació es dirigirà principalment a la transició verda i la transició digital
30/09/2020
Ajudes a per instal·lacions de generació d’energia elèctrica amb fonts renovables
30/09/2020

Ajudes a la inversió en instal·lacions d’energia tèrmica a partir de fonts renovables

Mitjançant l’Ordre TED / 765/2020, de 3 d’agost, l’IDAE obre línies d’ajuda en diferents comunitats autònomes per fomentar inversions en renovables destinades a usos tèrmics: biomassa, geotèrmia, hidrotermia, solar tèrmica, metà i biometà.

Aquesta línia forma part de el pla d’ajudes de Govern per fomentar les energies renovables, amb un pressupost total a Espanya de 300M €. A Catalunya, aquesta línia concreta es dota amb 8.100.000 €, marcant un objectiu d’instal·lació de 30,16MW.

Els beneficiaris poden ser tot tipus de persones físiques, empreses, entitats, empreses de serveis energètics i comunitats energètiques. EL termini de presentació finalitza el 2020.11.30, en règim de concurrència competitiva. Només els projectes més avançats i de major valor ambiental, social i viabilitat tècnica i econòmica podran optar a les ajudes.

Més informació: Bases / Tràmit / Resolució a Catalunya