Aprovat el Reial Decret que estableix la figura de l’autoconsum energètic col·lectiu

Participació en el IV Forum sobre medi ambient i Món Local
16/04/2019
Ajuts a indústries per projectes de prevenció, preparació per a la reutilització i reciclatge de residus industrials
24/05/2019
Participació en el IV Forum sobre medi ambient i Món Local
16/04/2019
Ajuts a indústries per projectes de prevenció, preparació per a la reutilització i reciclatge de residus industrials
24/05/2019

Aprovat el Reial Decret que estableix la figura de l’autoconsum energètic col·lectiu

El passat 5 d’abril va aprovar-se el Reial Decret 244/2019 que finalment regula, entre altres, les condicions de l’autoconsum energètic compartit i com es comepensa l’energia sobrant que els autoconsumidors injecten a la xarxa.

Adéu impost al Sol; Hola autoconsum col·lectiu

Com recordareu, el passat mes d’octubre es va aprovar el Reial decret llei 15/2018, mitjançant el qual es derogava l‘impost al sol i reconeixia el dret a autoconsumir energia elèctrica sense peatges ni càrrecs. En sintonia amb aquesta regulació, el Reial Decret 244/2019, aprovat el passat 5 d’abril, estableix la figura de l’autoconsum col·lectiu.

D’aquesta manera, es permet que els autoconsumidors puguin associar-se a una mateixa planta de generació impulsant l’autoconsum en comunitats de propietaris, o entre empreses o indústries ubicades en una mateixa localització. També permet instal·lar plaques fotovoltaiques en edificis contigus que tinguin millor orientació, sempre que hi hagi acord entre els diferents propietaris, qüestió que no estava regulada fins ara.

Dues modalitats de autoconsumidors

Fins al moment, només existia una possibilitat, l’autoconsum individual connectat a una xarxa interior. La nova regulació estableix dos models:

  • Subministrament amb autoconsum SENSE excedents: els que tenen intenció d’abocar a la xarxa l’excedent del que produeixen i no consumeixen.
  • Subministrament amb autoconsum AMB excedents: la comercialitzadora d’energia de referència compensarà a l’usuari per l’energia excedentària en cada factura mensual. La compensació pot arribar fins al 100% de l’energia consumida per l’usuari al mes.

Simplificació administrativa

El Reial Decret redueix els tràmits administratius per a tots els usuaris.
Fins al moment, si l’ autoconsumidor volia obtenir una compensació per aquesta energia que s’injecta a la xarxa, havia de constituir-jurídicament com a productor d’energia, realitzant els tràmits i declaracions fiscals que la llei exigeix.

A partir d’ara, en el cas del petit autoconsumidor (instal·lacions de fins a 15 kW o de fins a 100kW, en cas d’autoconsum sense excedents), es redueixen a una única gestió: notificar la instal·lació d’una planta de producció elèctrica en el seu corresponent comunitat o ciutat autònoma. A més, per a les instal·lacions de menys de 100kW en baixa tensió, les administracions demanaran informació a partir de les dades del certificat electrotècnic de la instal·lació.

Un nou pas endavant

Cal tenir en compte que la comercialització directa d’energia entre privats fa ja un temps que és possible (tot i que amb certes dificultats administratives) a través dels anomenats contractes bilaterals d’energia (PPA’s), que són contractes entre un generador i un comprador per vendre / comprar energia a un preu prefixat per a un horitzó temporal determinat, i que resulta interessant en certes indústries i equipaments (ja regulat la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico)

Sense dubte, és un pas més cap a la transició energètica i finalment s’obre la porta a una democratització de l’energia al nostre pais.

Si esteu interessats en conpeixer més o en valorar la viabilitat tècnica i econòmica d’una instal·lació d’autoconsum en energies renovables, no dubteu en contacte amb nosaltres!

Més informació tècnica a través d’aquest LINK