Aprovada l’estratègia estatal d’economia circular

Subvencions a ens locals per a la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques
06/06/2020
Ajuts per implantar i renovar sistemes de gestió ambiental (EMAS)
01/07/2020
Subvencions a ens locals per a la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques
06/06/2020
Ajuts per implantar i renovar sistemes de gestió ambiental (EMAS)
01/07/2020

Aprovada l’estratègia estatal d’economia circular

El Consell de Ministres ha donat llum verda a l’Estratègia Espanyola d’Economia Circular (EEEC) – “Espanya Circular 2030” -, que segons l’executiu “posa les bases per superar l’economia lineal i impulsar un nou model de producció i consum en el que el valor de productes, materials i recursos es mantinguin en l’economia durant el major temps possible, en el que es minimitzi la generació de residus i s’aprofitin el màxim aquells en que la generació no s’hagi pogut evitar “. La EEEC s’alinea amb els objectius dels dos plans d’acció d’economia circular de la Unió Europea i el Pacte Verd Europeu i l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible.

Objectius

  • Reduir en un 30% el consum nacional de materials en relació amb el PIB, prenent com a any de referència el 2010.
  • Reduir la generació de residus un 15% respecte del que generat en 2010.
  • Reduir la generació residus d’aliments en tota cadena alimentària: 50% de reducció per càpita a nivell de llar i consum al detall i un 20% a les cadenes de producció i subministrament a partir de l’any 2020.
  • Incrementar la reutilització i preparació per a la reutilització fins a arribar a el 10% dels residus municipals generats.
  • Millorar un 10% l’eficiència en l’ús de l’aigua.
  • Reduir l’emissió de gasos d’efecte hivernacle per sota dels 10 milions de tones de CO2 equivalent.

Es plasmarà en plans d’acció

La visió d’aquesta Estratègia és de llarg termini i serà executada a curt i mig termini
mitjançant successius plans d’acció, que aniran incorporant l’experiència acumulada i aniran adaptant-se a les novetats i circumstàncies que es vagin produint.

Ejes de actuación de la EEEC

Sectors prioritaris

Encara que l’Estratègia d’Economia Circular està dotada d’un caràcter transversal, es realitza una planificació i un seguiment especial de determinats sectors econòmics: construcció i demolició, agroalimentació, indústria en el seu conjunt, béns de consum, turisme i tèxtil i confecció.

Sectores prioritarios de la EEC

En la mateixa sessió, s’ha aprovat l’Avantprojecte de Llei de Residus i Sòls Contaminats, que entra en exposició pública i es focalitza en la prevenció i gestió de residus i molt especialment en els plàstics d’un sol ús i els microplásticos