Ajuts per a la implantació d’instal·lacions d’energies renovables tèrmiques en diferents sectors de l’economia

S’obre nova convocatòria de Cupons ACCIÓ per combatre el canvi climàtic
30/06/2022
Nova convocatòria de Next Generation EU – Ajuts a projectes singulars d’instal·lacions de biogàs
16/11/2022

Ajuts per a la implantació d’instal·lacions d’energies renovables tèrmiques en diferents sectors de l’economia

L’Institut Català d’Energia (ICAEN) ha obert la convocatòria el passat 2 d’agost els ajuts per a la implantació d’instal·lacions d’energies renovables tèrmiques en diferents sectors de l’economia. Aquests ajuts tenen per objectiu el desplegament i la incorporació de les energies renovables tèrmiques als sectors de l’economia, incloent el sector residencial, i al sector públic.  

Els ajuts s’emmarquen en el Component 7 “Desplegament i integració de les energies renovables” del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.  

Adreçat a:

En aquesta convocatòria s’estableixen dos programes d’incentius diferents amb els següents beneficiaris:

  • Programa d’incentius 1: Persones físiques o jurídiques, entitats del sector públic, entitats de dret privat o organitzacions privades sense ànim de lucre i agrupacions, associacions, consorcis o qualsevol altra forma de col·laboració que realitzin una activitat econòmica per la qual ofereixin béns o serveis en el mercat.
  • Programa d’incentius 2: Entitats locals territorials, entitats del sector públic, entitats de dret privat o organitzacions privades sense ànim de lucre i agrupacions, associacions, consorcis o qualsevol altra forma de col·laboració que no realitzin cap activitat econòmica.

Actuacions subvencionables:

Projectes de desplegament i incorporació d’instal·lacions d’energies renovables tèrmiques en diferents sectors de l’economia, incloent el sector residencial, i al sector públic.

Les actuacions subvencionables emmarcades en els dos programes d’incentius establerts son les següents:

  • Programa d’incentius 1: Realització d’instal·lacions d’energies renovables tèrmiques als sectors industrial, agropecuari, serveis i/o altres sectors de l’economia, incloent el sector residencial.
  • Programa d’incentius 2: Realització d’instal·lacions d’energies renovables tèrmiques en edificis no residencials, establiments i infraestructures del sector públic.

Quantia:

El pressupost d’aquesta convocatòria a nivell estatal és de 150 M€, dels quals 26.494.132 € corresponen a Catalunya:

  • Programa d’incentius 1: 18.545.892 €.
  • Programa d’incentius 2: 7.948.240 €.

Termini:

Des del 2 d’agost i fins al 31 de desembre de 2023 o fins a esgotar pressupost.

Consulta’n tots els detalls a la pàgina de la convocatòria de Acció- Agència per la competitivitat de l’empresa