Ajuts per a la creació d’Oficines Empresarials i Col·legials d’Impuls a la transició energètica de Catalunya

Projecte d’instal·lació solar fotovoltaica de 106 kWp en autoconsum compartit a la nau Hilados Moto
20/01/2024
Catàleg de seveis 2024-2027 de la Diputació de Barcelona
20/01/2024
Projecte d’instal·lació solar fotovoltaica de 106 kWp en autoconsum compartit a la nau Hilados Moto
20/01/2024
Catàleg de seveis 2024-2027 de la Diputació de Barcelona
20/01/2024

Objecte

L’establiment de la Xarxa d’Oficines Empresarials i Col·legials per impulsar la transició energètica a Catalunya es considera una iniciativa que complementa la creació de la Xarxa d’Oficines Comarcals. Ambdues comparteixen una metodologia que busca dotar les entitats locals de recursos i capacitats tècniques per fomentar la transició energètica a nivell local. Les diferències recauen en les entitats promotores, amb consells comarcals en el primer cas i entitats empresarials i col·legials en el segon. A més, també varien els destinataris prioritaris de les accions, sent les petites i mitjanes empreses l’enfocament principal de les Oficines Empresarials i Col·legials.

En resum, aquests dos mecanismes actuen de manera coordinada per generar un impacte significatiu en el desplegament de projectes i accions destinades a impulsar localment la transició energètica a Catalunya.

Pressupost

El pressupost destinat és de 4,7 M€.

Beneficiaris

Poden ser beneficiàries d’aquests ajuts:

  • Entitats i agrupacions empresarials
  • Les cambres de comerç de Catalunya
  • Corporacions professionals de dret públic (Col·legis Professionals, Consells de Col·legis Professionals).

Quantia dels ajuts

El percentatge de la subvenció serà el 90% dels costos elegibles del projecte, amb un màxim de 200.000 euros per projecte. Aquest import màxim de subvenció s’entendrà per a cada oficina proposada. Una mateixa entitat sol·licitant podrà presentar projectes per a la creació d’un màxim de 5 oficines.

Despeses subvencionables

Es consideraran subvencionables les següents actuacions:

  1. Tasques d’acompanyament integral als projectes de generació renovable i/o emmagatzematge  d’energia a partir de fonts renovables
  2. Suport a la implicació i participació de les PIMEs en projectes de comunitats d’energia.
  3. Tasques d’acompanyament integral als projectes d’eficiència energètica
  4. Tasques d’acompanyament integral als projectes de mobilitat elèctrica

També seran subvencionables les actuacions de comunicació, formació, difusió i publicitat relacionades amb el conjunt d’activitats proposades.

Termini de sol·licitud

Del 15 de gener al 28 de febrer de 2024

Tramitació

Les sol·licituds per acollir-se a aquests ajuts es presentaran per mitjans telemàtics i amb certificat digital mitjançant els formularis normalitzats establerts per l’Institut Català d’Energia (ICAEN) per aquest tràmit al Canal Empresa.

Més informació aquí.

Si tens una idea, comparteix-lo amb nosaltres i des d’OÎCOS t’assessorarem per fer els següents passos.