Ajuts per a inversions en energies renovables i mitigació del canvi climàtic en explotacions agràries

El projecte de Xarxa de calor resulta guanyador de Urban Wins Manresa
04/03/2019
Subvencions per activitats en Parcs Naturals a la província de Barcelona
26/03/2019
El projecte de Xarxa de calor resulta guanyador de Urban Wins Manresa
04/03/2019
Subvencions per activitats en Parcs Naturals a la província de Barcelona
26/03/2019

Ajuts per a inversions en energies renovables i mitigació del canvi climàtic en explotacions agràries

Fins al 30 d’abril de 2019, s’obre convocatòria d’ajuts destinats a explotacions agroramaderes per a inversions en millora energética, autoconsum amb biomassa i altres energies renovables, adquisició de maquinària eficient o substitució d’equips amb gasos refrigerants.

El passat 15 de gener va aprovar-se l’ordre ORDRE ARP/7/2019, de 15 de gener, per la qual s’estableix i es regula la DUN 2019, la declaración per explotacions agràries per transmetre dades oficials i tramitar ajuts, dins l’anomenat Contracte Global d’Explotació i la Política Agrària Comunitària.

L’objectiu és incentivar el desenvolupament de les funcions productives, econòmiques, mediambientals i socials de l’agricultura, amb la finalitat de fomentar la viabilitat de les explotacions agràries i assolir un desenvolupament rural sostenible

Una de les línies d’ajut que es poden tramitar a través de la DUN 2019 són els ajuts per a Mitigació del canvi climàtic en explotacions agràries, establertes amb l’objectiu de promoure l’eficiència dels recursos i fomentar el pas a una economia baixa en carboni i capaç d’adaptar-se al canvi climàtic en el sector agrari, aconseguint un ús més eficient de l’energia i facilitant el subministrament i l’ús de fonts renovables d’energia. Veure fitxa interpretativa

Costos elegibles

  • Millora i reestructuració de béns immobles per fer-los energèticament més eficients.
  • Renovació d’instal·lacions elèctriques per reduir el consum d’energia.
  • Ús, per a consum exclusiu de la pròpia explotació, de fonts renovables d’energia, subproductes, residus i d’altres matèries primeres no alimentàries per impulsar el desenvolupament de la bioeconomia.
  • Adquisició i instal·lació de nova maquinària i equips que representin una innovació tecnològica.
  • Resta d’inversions que suposin una reducció de gasos hivernacle i/o amoníac.

Quantia dels ajuts

L’ajut consisteix en el 40% de les inversions subvencionable, que es pot incrementar fins a un màxim del 65% si:

  • El sol·licitant és jove agricultor: +5%.
  • L’explotació del sol·licitant té més del 50% de les terres de conreu i/o l’explotació ramadera, ubicades en zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques: +5%.
  • Inversions col·lectives. +10%.
  • Inversions relacionades amb ajuts agroambientals, +5%

Termini: fins el 30/04/2019

Es tracta d’una gran oportunitat per posar en marxa projectes d’estalvi i eficiència energètica i promoció d’energies renovables en explotacions.

A OÎCOS som especialistes en projectes d’instal·lació de sistemes amb biomassa provinent de residus agrícoles i forestals i en la millora del comportament energètic d’explotacions agroramaderes. T’ajudem a detectar oportunitats i obtener-ne el finançament necessari!