Ajuts d’Economia Circular al Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019

Ajuts per a sistemes d’emmagatzematge (bateries) per inst. fotovoltaiques
04/01/2019
Ajuts FEDER fins al 85% per a petits municipis en projectes que afavoreixin el pas a una economia baixa en carboni
30/01/2019
Ajuts per a sistemes d’emmagatzematge (bateries) per inst. fotovoltaiques
04/01/2019
Ajuts FEDER fins al 85% per a petits municipis en projectes que afavoreixin el pas a una economia baixa en carboni
30/01/2019

Ajuts d’Economia Circular al Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019

La Diputació de Barcelona ha publicat el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals per a l’any 2019, que inclou un total de 268 recursos d’assistència i cooperació local.

Dins dins l’àmbit d’economia i treball, enguany s’han publicat 2 ajuts per econòmics per a estratègies i projectes de transformació cap a l’economia circular.

Els ajuts per Iniciatives territorials innovadores per al desenvolupament econòmic permeten iniciar i continuar estratègies d’economia circular amb la finalitat de donar suport en el desenvolupament econòmic local, capaços de generar impactes de valor per als territoris i susceptibles de ser transferits. En aquest cas, l’import màxim d’ajut: 25.000 euros en cas d’execució individual, i 40.000 euros en cas d’actuacions conjuntes i supramunicipals.

Accediu a més informació:https://catalegdeserveis-cercador.diba.cat/fitxa?id=19155

Els ajuts per projectes singulars de dinamització del teixit productiu tenen com a objectiu el suport econòmic a la dimamització i potenciació del teixit productiu local en projectes experimentals innovadors o en projectes concrets d’actuació com la transformació de les empreses cap a l’economia circular. L’import màxim és de 50.000 euros en cas de sol·licituds municipals, i 85.000 euros en cas de sol·licituds supramunicipals. Paral·lelament, el cost mínim previst de l’actuació ha de ser de 25.000 euros.

Accediu a més informació: https://catalegdeserveis-cercador.diba.cat/fitxa?id=19222

Les ajudes s’adrecen a les Administracions Públiques Locals de la província de Barcelona i en ambdós casos, amb un percentatge de cofinançament de la Diputació de Barcelona del 60%. El límit per realitzar la sol·licitud d’aquestes dues línies és el 7 de febrer de 2019, i l’execució de les actuacions subvencionables és de 1/1/2019 fins al 1/1/2020.

Des d’Oîcos us oferim la nostra expertesa en assistència ambiental a entitats públiques i per portar a terme els vostres projectes i estratègies d‘impuls a l’economia circular al vostre municipi.