Ajuts del programa DUS5000, la gran oportunitat per petits municipis

Pla de Transició Energètica de Catellcir (Moianès)
20/08/2021
250M€ més pel programa d’ajuts DUS5000
10/12/2021

Ajuts del programa DUS5000, la gran oportunitat per petits municipis

A partir del passat 5 de novembre ja és possible sol·licitar els ajuts a inversions a projectes simgulars locals d’energia neta a municipis del repte demogràfic, definits com les entitats locals de menys de 5000 habitants, o aquells de menys de 20.000 habitants però que tinguin totes les entitats de menys de 5000 habitants.

Amb un pressupost inicial de 75M€ a tot l’estat, l’ajut permet cobrir entre el 85% i el 100% de totes les despeses des de la sol·licitud, enginyeria, inversió, direcció d’obra i justificació, essent d’aquesta manera la major oportunitat d’inversió en energia neta per a municipis petits dels últims anys.

Els fons provenen del programa Next Generation UE, i preveuen ampliacions successives els propers mesos en funció del nombre de sol·licituds, les quals es resolen per ordre d’entrada.

Actuacions subvencionables

 • Mesura 1. Reducció de la demanda i el consum energètic en edificis i infraestructures públiques:
  • Rehabilitació energètica d’edificis
  • Sistemes de monitorització de consum
  • Sistemes de regulació de llum i il·luminació
  • Renovació d’il·luminació exterior
 • Mesura 2. Instal·lacions de generació elèctrica renovable per a autoconsum.
  • Solar fotovoltaica
  • Eòlica
  • Hidroelèctrica
  • Emmagatzematge d’energia
 • Mesura 3. Instal·lacions de generació tèrmica renovable i de xarxes de calor i / o fred.
  • Generació renovable tèrmica
  • Xarxa de calor per 3 o mes edificis
  • Solar tèrmica
  • Geotermia
  • Aerotermia
  • Biomassa
 • Mesura 4. Lluita contra la contaminació lumínica, enllumenat eficient i intel·ligent, Smart Rural i TIC.
  • Substitució integral enllumenat públic
  • Automatització enllumenat públic
  • Gestió, control i monitorització de les instal·lacions d’enllumenat
  • Pantalles informatives en via pública
  • Encesa automàtica de zones
 • Mesura 5. Mobilitat Sostenible.
  • Promoció mobilitat personal
  • Implantació de mobilitat ciclable
  • Noves polítiques d’aparcament
  • Plans de mobilitat sostenible
  • Infraestructura de recarga de vehicles elèctrics
  • Renovació per desballestament del parc de vehicles públic.

La inversió elegible es fixa entre 40.000€ i 3.000.000€, podent arribar a un màxim de 6.000.000€ per municipi.

Per poder assolir una intensitat d’ajuda del 100% es requereix el plantejament d’un projecte integral, el qual contempli un pla estratègic per justificar l’impacte ambiental i social de la proposta i inclogui almenys 3 mesures.

Les sol·licituds es resolen per ordre d’entrada i requereixen de l’elaboració de memòries tècniques de sol·licitud detallant entre altres:

 • Característiques tècniques
 • Detalls de consums i estalvis previstos d’energia primària i final
 • Certificacións energètiques dels edificis a renovar
 • Auditories d’enllumenat públic
 • Pressupostos desglossats de totes les mesures

Des de OÎCOS tenim àmplia experiència en la preparació d’ajuts i en la planificació energètica en petits municipis. Contacta amb nosaltres i valorarem com optar a aquesta línia d’ajuts.

Tota la info aquí: