Ajuts al Catàleg de Serveis de la Diputació de Barcelona 2020

S’inicia la campanya de recollida de plàstics agrícoles al Berguedà
28/01/2020
S’aprova el nou CTE
28/01/2020

Ajuts al Catàleg de Serveis de la Diputació de Barcelona 2020

La Diputació de Barcelona ha publicat el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals per a l’any 2020, que inclou un total de 343 recursos d’assistència i cooperació agrupats en les tipologies següents: 163 recursos tècnics (47%), 105 recursos econòmics (31 %) i 75 recursos materials (22%).

Els ajuts s’adrecen a ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals i entitats municipals descentralitzades.

Dins el catàleg hi ha vàries mesures de suport i promoció d’actuacions en matèria de medi ambient, Territori i parcs naturals, Urbanisme i habitatge, on es poden portar a terme iniciatives com les següents:

 • Activitats de sensibilització i educació ambiental
  • per a l’acció climàtica
  • per a la prevenció de residus (principalment dels plàstics d’un sol ús)
 • Implantació de mesures de gestió sostenible, ambiental i econòmica
  • Accions derivades dels PAESC
  • fomentar la mobilitat sostenible
  • instal·lació d’elements per a la renaturalització d’espais urbans
  • fomentar l’aplicació de les TIC per a la gestió dels serveis municipals
  • ús més eficient de recursos i mesures d’adaptació al canvi climàtic
 • promoció de mesures per a l’eficiència energètica, l’estalvi i les energies renovables
  • actualització d’inventari i estudi d’eficiència energètica de l’enllumenat públic
  • projectes executius de calderes o xarxes de calor de biomassa
  • projectes executius de plantes fotovoltaiques per autoconsum en edificis públics locals
 • suport a la gestió dels residus, neteja viària i a l’economia circular
  • suport a la prestació del servei de recollida i

El termini per a poder sol·licitar algun dels ajuts acaba el 6 de febrer de 2020.

Tota la informació a: https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ens/cataleg-de-serveis/