Ajuts a projectes pilot innovadors en productivitat i sostenibilitat agrícola per part de Grups Operatius

Projecte de caldera de biomassa a l’Anella Olímpica de Tarragona
18/10/2019
Photo by Battlecreek Coffee Roasters on Unsplash
Ajuts a inversions per mitigar el canvi climàtic en processos de transformació alimentària
22/10/2019
Projecte de caldera de biomassa a l’Anella Olímpica de Tarragona
18/10/2019
Photo by Battlecreek Coffee Roasters on Unsplash
Ajuts a inversions per mitigar el canvi climàtic en processos de transformació alimentària
22/10/2019

Ajuts a projectes pilot innovadors en productivitat i sostenibilitat agrícola per part de Grups Operatius

Photo by Karsten Würth (@karsten.wuerth) on Unsplash

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Subdirecció General de Transferència i Innovació Agroalimentària han posat en marxa uns ajuts per tal de sufragar les despeses de realització de projectes pilot innovadors, duts a terme pels Grups Operatius de l’Associació Europea per a la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles. Termini de presentació de sol·licituds fins el 31/10/2019, termini de Plantejament i redacció de projectes d’innovació 30/09/2020.

Realització de projectes pilot innovadors per part de Grups Operatius:

  • Com a màxim el dia 31 de maig de 2021, es justificarà el 30% de l’activitat.
  • Com a màxim el dia 30 de setembre de 2022, es justificarà la part restant de l’activitat.

Es tindran en compte els imports màxims següents per línia d’ajut

  • Ajuts a la creació de Grups Operatius (plantejament i redacció de projectes innovadors): fins a un import màxim de 100.000,00 euros.
  • Ajuts a la realització de projectes pilot innovadors per part de Grups Operatius: fins a un import màxim de 2.460.000,00 euros

Més info a AgroActivitat