S’aprova el PERTE de descarbonització industrial

PERTE-Energias-Renovables-Hidrogeno_Renovable-Almacenamiento
Ajuts a projectes innovadors d’emmagatzematge energètic hibridat amb instal·lacions de generació d’energia elèctrica a partir de fonts d’energia renovables, en el marc del PERTE ERHA
18/01/2023
Legalització Instal·lacions plaques solars
Oîcos ha estat adjudicada en el Nou Acord marc de redacció de projectes i direcció d’obra de l’ACM
22/02/2023
PERTE-Energias-Renovables-Hidrogeno_Renovable-Almacenamiento
Ajuts a projectes innovadors d’emmagatzematge energètic hibridat amb instal·lacions de generació d’energia elèctrica a partir de fonts d’energia renovables, en el marc del PERTE ERHA
18/01/2023
Legalització Instal·lacions plaques solars
Oîcos ha estat adjudicada en el Nou Acord marc de redacció de projectes i direcció d’obra de l’ACM
22/02/2023

El passat 27 de desembre de 2022, el Consell de Ministres ha aprovat el Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica (PERTE) de descarbonització industrial, complint amb un compromís de donar suport a la indústria en la seva transició cap a models i processos més respectuosos amb el medi ambient i contribuir a l’objectiu de neutralitat climàtica en el 2050.

El projecte preveu una inversió pública de 3.100 milions d’euros que permetrà mobilitzar fins a 11.800 milions d’euros d’inversió total. Les inversions en descarbonització i modernització de la indústria manufacturera impulsades per el PERTE, permetran incrementar la competitivitat del sector al voltant d’un 10 % i suposarà la creació d’uns 8.000 llocs de treball. A més, es preveu una reducció de les emissions que podria assolir els 13 milions de tones de CO2 a l’any.

Aquest PERTE contribuirà a modernitzar la nostra indústria, per afrontar amb èxit la transició ecològica apostant pel foment de l’ús d’energies renovables, la reducció del consum de gas natural, la protecció del medi ambient i l’avenç cap a l’economia circular.

Mesures transformadores

 1. Línia d’ajudes d’actuació integral per a la descarbonització de la indústria manufacturera, que comptarà amb un finançament públic de 2.300 milions d’euros, dels quals 800 milions seràn en forma de subvenció i 1.500 milions s’articularan en forma de préstec, a executar des del any 2023 en endavant.
 2. Línia d’ajuts autoritzats per la Comissió Europea a empreses manufactureres participants al Projecte Important d’Interès Comú Europeu (d’ara endavant, IPCEI), sobre la cadena industrial de l’hidrogen d’origen renovable, amb un finançament públic de 450 milions d’euros en forma de subvenció a executar l’any 2023.
 3. Estudi i avaluació del desenvolupament d’un Fons de suport als contractes per diferències de carboni i realització d’un projecte pilot, que comptarà amb un finançament públic de 100 milions d’euros per desenvolupar-ho.
 4. Suport al desenvolupament de noves instal·lacions manufactureres altament eficients i descarbonitzades, amb un finançament públic de 150 milions en subvenció i 100 milions en préstecs.

Objectius

 1. Descarbonització dels processos de producció, permetent la viabilitat de les indústries a mig i llarg termini.
 2. Millora de l’eficiència energètica, mitjançant la incorporació a les indústries de les millors tecnologies disponibles i implantació de sistemes de gestió energètica.
 3. Millorar la competitivitat del sector manufacturer. La indústria manufacturera haurà de fer front a un repte important de reducció d’emissions i, per continuar sent competitiva, serà imprescindible donar suport a les inversions en descarbonització.
 4. Promoure la seguretat energètica a Espanya. La indústria manufacturera és responsable del 30% del consum de gas natural a Espanya (del 59% si se n’exclou la generació d’electricitat), per la qual cosa la disminució d’aquest consum serà fonamental per garantir la seguretat energètica d’Espanya.
 5. Fomentar l’ús d’energies renovables. D’aquesta manera, serà possible reduir les emissions alhora que es contribuirà a reduir la dependència dels combustibles fòssils.
 6. Fomentar la millora del medi ambient recolzant la utilització de subproductes i la valorització dels residus per integrar-los en altres processos i reduir així l’impacte mediambiental dels productes al llarg del seu cicle de vida.
 7. Creació d’ocupació d’alt valor afegit. La descarbonització de la indústria estarà acompanyada per una formació més gran dels professionals que tindran les capacitats necessàries per poder implementar tecnologies menys contaminants.

Tota la informació en aquest enllaç.

Si tens una idea, comparteix-lo amb nosaltres i des d’OÎCOS t’assessorarem per fer els següents passos.