Ajuts a la retirada d’amiant i per a instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic

S’obre nova convocatòria de Cupons ACCIÓ Green
04/05/2023
Oîcos s’associa a Som Mobilitat
14/06/2023

Ajuts a la retirada d’amiant i per a instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic

S’ha fet efectiva la Resolució ACC/1435/2023, de 27 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores que han de regir la convocatòria d’ajuts destinats a la retirada de residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a Catalunya, i a instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic en cobertes afectades.

La finalitat de la subvenció és promoure i fomentar la retirada de residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant, i procurar que aquesta s’efectuï en les òptimes condicions, amb la finalitat última de millora ambiental i de la minimització del risc que aquest material comporta per a la salut pública.

Beneficiaris

Propietaris de béns immobles que continguin elements d’amiant procedents de la construcció que impulsin la seva retirada, ja siguin persones físiques o jurídiques, públiques o privades, i comunitats de veïns.

Línia de substitució de cobertes d’amiant i incorporació de plaques solars (40M€)

Amb un pressupost total de 40 milions d’Euros, s’obre una línia per la retirada de cobertes d’amiant i la instal·lació d’autoconsum fotovoltaic a les mateixes cobertes de l’immoble, sempre que s’hi desenvolupi o s’hagi desenvolupat una activitat econòmica. És a dir, a edificis allotgin o hagin allotjat indústries o altres activitats comercials o agràries.

Característiques:

 • Es prioritzen activitats del grup CCAE A i amb una superfície fins a 500m2
 • Subvenció en funció de la superfície:
  • Cobertes d’amiant de fins a 49 m2: 2.000 €.
  • Cobertes d’amiant de 50 m2 fins a 99 m2: 40 €/m2.
  • Cobertes d’amiant de 100 m2 fins a 499 m2: 30 €/m2.
  • Cobertes d’amiant de 500 m2 fins 999 m2: 25 €/m2.
  • Cobertes d’amiant a partir de 1.000 m2: 20 €/m2
 • Subvenció segons potència fotovoltaica instal·lada:
  • P>100 kWp – 262€/kWp
  • 10 > P <= 100 kWp – 318€/kWp
  • P <=10 kWp – 534 €/kWp
 • Concurrència competititva: es prioritzen les cobertes petites de fins a 500m2, i les activitats econòmiques del grup CNAE A, i en segon lloc les del C i G.
 • D’acord la llei, els treballs s’hauran de realitzar per una empresa autoritzada en el registre de l’Agència de Residus de Catalunya.
 • La despesa s’ha de fer entre l’1 de gener de 2023 i fins a 24 mesos després de la resolució d’atorgament.

Línia de substitució de cobertes amb aminant per particulars (10M€)

El pressupost pel 2023 incorpora també 10 milions més per ajudes a la retirada d’amiant en habitatges particulars. Estan destinats a propietaris individuals o comunitats de veïns d’habitatges que continguin elements d’amiant, ja siguin persones físiques o jurídiques, públiques o privades.

Característiques

 • Subvenció del 100% de les factures presentades amb un màxim de 30.000€ per actuació subvencionada. Es subvenciona la retirada, transport i tractament dels residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant.
 • Concurrència pública NO competitiva. Atorgament per ordre d’entrada.

Aquests treballs s’hauran de realitzar per una empresa autoritzada en el registre de l’Agència de Residus de Catalunya.

La major subvenció per retirada d’amiant mai aprovada

La suma de les dues línies d’ajuts suposa una dotació econòmica de 50 milions d’euros, que s’inscriu en el projecte “Amiant per plaques”, inclòs en el Pla nacional per a l’erradicació de l’amiant a Catalunya, liderat per l’Agència de Residus de Catalunya, que es dissenya com un instrument dinàmic que desplegarà les seves accions durant el període 2023-2032.

L’amiant, erradicat de Catalunya el 2032

El Pla Nacional per a l’Erradicació de l’Amiant 2023-2032 ha de permetre assolir l’objectiu fixat per la Unió Europea de retirar l’amiant de tots els edificis públics abans del 2028 i del conjunt del territori abans de l’any 2032 i es basa en 21 actuacions organitzades en quatre àmbits: identificació, retirada, prevenció i nou marc normatiu.

Entre altres mesures incloses en el pla i ja iniciades, la Generalitat està treballant en l’elaboració del cens de l’amiant a Catalunya, amb la col·laboració de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, i s’executarà entre 2022 i 2023. També, durant el 2023, el Govern vol iniciar els tràmits de la futura llei d’erradicació de l’amiant.

Si tens una idea, comparteix-lo amb nosaltres i des d’OÎCOS t’assessorarem per fer els següents passos.

Consulta’n els detalls a la pàgina de les bases:

https://dogc.gencat.cat/es/document-del-dogc/?documentId=958750