Ajuts a la gestió forestal sostenible i millora de camins en finques privades

OÎCOS i C&G reben un ajut per incorporar indicadors de circularitat al programa BISIO
25/05/2020
Ajuts a indústries per projectes de prevenció, preparació per a la reutilització i reciclatge de residus 2020
26/05/2020

Ajuts a la gestió forestal sostenible i millora de camins en finques privades

Vigent el termini per sol·licitar ajuts per a realitzar aclarides de millora, estassades, tallades selectives… així com arranjar o construir nous vials destinats a l’explotació forestal de forma sostenible en boscos de Catalunya. Els beneficiaris poden ser:

  • Persones físiques o jurídiques titulars de terrenys forestals privats i les seves associacions.
  • Entitats locals titulars de terrenys forestals i les seves associacions.

Com és habitual, els ajuts corren amb règim de concurrència competitiva i es suporten amb fons Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), amb un import màxim de 25.000€ per beneficiari una intensitat definida segons la superfície a millorar i la longitud dels vials.

El termini serà fins a 15 dies a partir de l’endemà de la pèrdua de vigència de l’estat d’alarma declarat mitjançant el Decret 463/2020, de 14 de març.

Més info aquí.