Ajuts a inversions per mitigar el canvi climàtic en processos de transformació alimentària

Photo by Karsten Würth (@karsten.wuerth) on Unsplash
Ajuts a projectes pilot innovadors en productivitat i sostenibilitat agrícola per part de Grups Operatius
22/10/2019
Photo by Kristopher Roller on Unsplash
Cupons a la innovació i economia circular 2019
22/10/2019
Photo by Karsten Würth (@karsten.wuerth) on Unsplash
Ajuts a projectes pilot innovadors en productivitat i sostenibilitat agrícola per part de Grups Operatius
22/10/2019
Photo by Kristopher Roller on Unsplash
Cupons a la innovació i economia circular 2019
22/10/2019

Ajuts a inversions per mitigar el canvi climàtic en processos de transformació alimentària

Photo by Battlecreek Coffee Roasters on Unsplash

El Govern ha acordat autoritzar el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) a convocar els ajuts a les inversions relatives a la millora de la transformació i comercialització d’aliments i la mitigació del canvi climàtic, amb un pressupost total de 22 milions d’euros. Es tracta de la segona convocatòria del PDR 2014-2020 de subvencions de dues línies d’ajut que tenen com a objectiu millorar la competitivitat de les indústries amb processos innovadors, incrementar el valor afegit dels productes agrícoles, i fomentar la internacionalització, i alhora també fomentar un ús més eficient de l’energia, l’ús de les energies renovables, de subproductes, de residus i altres matèries primeres no alimentàries per impulsar el desenvolupament de l’economia circular.

El termini de presentació de sol·licituds és fins el 01/11/2019.