Ajuts a inversions per mitigar el canvi climàtic en processos de transformació alimentària

Photo by Karsten Würth (@karsten.wuerth) on Unsplash
Ajuts a projectes pilot innovadors en productivitat i sostenibilitat agrícola per part de Grups Operatius
22/10/2019
Photo by Kristopher Roller on Unsplash
Cupons a la innovació i economia circular 2019
22/10/2019

Ajuts a inversions per mitigar el canvi climàtic en processos de transformació alimentària

Photo by Battlecreek Coffee Roasters on Unsplash

Photo by Battlecreek Coffee Roasters on Unsplash

El Govern ha acordat autoritzar el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) a convocar els ajuts a les inversions relatives a la millora de la transformació i comercialització d’aliments i la mitigació del canvi climàtic, amb un pressupost total de 22 milions d’euros. Es tracta de la segona convocatòria del PDR 2014-2020 de subvencions de dues línies d’ajut que tenen com a objectiu millorar la competitivitat de les indústries amb processos innovadors, incrementar el valor afegit dels productes agrícoles, i fomentar la internacionalització, i alhora també fomentar un ús més eficient de l’energia, l’ús de les energies renovables, de subproductes, de residus i altres matèries primeres no alimentàries per impulsar el desenvolupament de l’economia circular.

El termini de presentació de sol·licituds és fins el 01/11/2019.