Ajuts per a actuacions d’eficiència energètica en PIME i gran empresa del sector industrial

Ajuts a projectes de foment de l’Economia Circular 2019
24/05/2019
Ajuts FEDER a entitats locals per a inversions en economia baixa en carboni
24/05/2019

Ajuts per a actuacions d’eficiència energètica en PIME i gran empresa del sector industrial

El Consell de Ministres, a proposta del Ministeri per a la Transició Ecològica, ha aprovat el Reial Decret 263/2019, de 12 d’abril, pel qual es regula el Programa d’ajudes per a actuacions d’eficiència energètica en PIME i gran empresa del sector industrial , dotat amb 307 milions d’euros i dirigit a incentivar la realització d’actuacions en el sector industrial que redueixin les emissions de diòxid de carboni i el consum d’energia final.

Es tracten d’ajuts directes que segueixen la linia d’altres edicions d’anys anteriors per actaucions enmarcades en:

  • Actuació 1: Millora de la tecnologia en equips i processos industrials,
  • Actuació 2: Implantació de sistemes de gestió energética,

Els importsn mínims i màxims de  les actuacions elegibles quedaran fixats les convocatòries que faràn directament  les comunitats autònomes. A Catalunya el pressupost total d’ajuts ascendeix a 49,4M€. Malgrat els ajuts podrán sol·licitar-se fins a finals de 2020, l’adjudicació concorre per ordre d’entrada.

Es tracta d’una línea altament interessant si us interessa realizar inversions en equips o sistemes de control que permetin un estalvi d’energia.

A OÎCOS  hem tramitat i obtingut nombrosos ajuts per als nostres clients. Contacteu amb nosaltres I us ajudarem a detector oportunitats I a desenvilupar les vostres idees.