Ajornat fins a 2021 l’impost per les emissions de CO2 en vehicles

Estudi d’inundabilitat dels cursos fluvials de Navata (Alt Empordà)
01/06/2020
Auditories energètiques obligatòries per a grans empreses el 2020
03/06/2020

Ajornat fins a 2021 l’impost per les emissions de CO2 en vehicles

El Govern de Catalunya considera que els efectes de la crisi de la Covid-19 fan necessari, d’una banda, ajornar la publicació dels padrons provisionals i definitius d’aquest tribut, amb la informació de l’import que haurà de liquidar cada contribuent corresponent als exercicis meritats el 2019 i el 2020; i, de l’altra, ajornar els terminis de recaptació i liquidació de l’impost previstos per a aquests dos anys. 

L’impost per les emissions de CO2 sorgeix de la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic i va ser aprovat el desembre passat al Parlament. Així, Catalunya passava a ser la primera comunitat autònoma de l’estat en aplicar un impost ambiental d’aquesta índole.  Té com a objectiu gravar les emissions de CO2 de cotxes, furgonetes i motocicletes, per l’efecte hivernacle que produeixen en l’atmosfera i la seva repercussió en l’escalfament global del planeta. El pagaran els propietaris de vehicles i és proporcional a les seves emissions.

Amb caràcter finalista, el cent per cent de la recaptació d’aquest tribut –que s’estima en més de 150 milions anuals quan estigui plenament implementat–  es destinarà a nodrir a parts iguals el Fons climàtic (actuacions davant l’emergència climàtica en l’àmbit de l’adaptació i la mitigació, com ara l’impuls i la bonificació de l’adquisició de vehicles nets, la millora del transport públic i la mobilitat sostenible, o fomentar les energies renovables i els habitatges energèticament eficients) i el Fons del patrimoni natural i la biodiversitat.