25M€ en ajuts pel programa NEOTEC 2020

Photo by Noah Buscher on Unsplash
Participem en la nova edició del Curs online Economia circular del COAMB
31/03/2020
La contaminació atmosfèrica està relacionada amb taxes altes de mortalitat per Covid-19
16/04/2020

25M€ en ajuts pel programa NEOTEC 2020

Mitjançant el programa NEOTEC, el CDTI vol reforçar a les empreses joves (menys de 3 anys) vinculades a la transferència d’investigació. L’objectiu del programa és fomentar la tecnologia i la innovació com a factors competitius per al desenvolupament de les empreses.

Es tracta d’una subvenció a fons perdut amb una intensitat màxima del 70% del pressupost de l’actuació, i fins a una màxim de 250.000 euros.

Els Beneficiaris podran ser petites empreses innovadores, que compleixin mínim un dels següents requisits:

  • Demostrar que desenvoluparan, productes, serveis o processos nous/millorats respecte a l’estat de la tècnica i que impliquin risc de fracàs tecnològic/industrial.
  • Costos de R+D mínims del 10% del total dels seus costos d’explotació durant al menys 1 dels 3 anys previs a la concessió de l’ajut i, per a empreses noves, en l’exercici fiscal en curs.

No podran ser beneficiàries les empreses que hagin resultat beneficiàries, amb caràcter previ a la present convocatòria, d’anteriors ajudes NEOTEC.

TIPOLOGIA DE PROJECTES I REQUISITS

Projectes empresarials (pla d’empresa), en què la tecnologia i la innovació contribueixin a la diferenciació de l’empresa i serveixin de base a l’estratègia i al pla de negoci a llarg termini, amb el manteniment de línies de R+D pròpies.

Els projectes podran ser de qualsevol àmbit tecnològic i/o sectorial, sempre i quan hi hagi desenvolupament de tecnologia propia.

  • Pressupost finançable mínim: 175.000 euros.
  • Petita empresa: <50 treballadors i volum de negocis anual <10 milions d’euros.
  • Empreses no cotitzades i que no han d’haver distribuït beneficis.
  • Empreses constituïdes dins dels 3 anys anteriors a el tancament del termini de sol·licitud i amb data d’atorgament de l’escriptura de constitució de l’empresa a almenys 6 mesos abans de la data de tancament del termini de sol·licitud.
  • Capital social mínim de 20.000 euros.
  • Comptes anuals dels 2 últims exercicis dipositats al Registre Mercantil.
  • Actuacions anuals o plurianuals. Des de 01/01/2020 fins 31/12/2020 o 31/12/2021.
  • Màxim del 50% del cost total subvencionat per subcontractació d’activitats.

TERMINI: Es podran presentar sol·licituds del 15/04/2020 fins al 15/06/2020.

Tens una idea o projecte? Formem part d’un grup d’empreses amb alta experiència en tramitació d’ajuts i gestió de la innovació. Contacta amb nosaltres i t’assessorarem sense compromís.