250M€ més pel programa d’ajuts DUS5000

Ajuts del programa DUS5000, la gran oportunitat per petits municipis
06/11/2021
Oberts els ajuts a Catalunya per autoconsum i bateries
17/12/2021

250M€ més pel programa d’ajuts DUS5000

Així ho va anunciar la vicepresidenta i ministra per a la Transició Ecològica i el repte Demogràfic, Teresa Ribera. La nova quantia econòmica, destinada al programa d’ajuts per a projectes singulars denergia neta en municipis de repte demogràfic, suposa un increment dun 333 % respecte al pressupost inicial. Catalunya amb aquest augment pressupostari té actualment assignats 63M€.

El programa, destinat a entitats públiques de <5000 habitants (o fins a 20.000 amb nuclis petits) preveu cinc mesures, que es descriuen a l’annex tècnic del Real Decreto 692/2021, de 3 d’agost. Estrá obert fins el 5/11/2022 o esgotament pressupostari.

  • MESURA 1: Reducció de la demanda i el consum energètic en edificis i infraestructures públiques.
  • MESURA 2: Instal·lacions de generació elèctrica renovable per a autoconsum.
  • MESURA 3: Instal·lacions de generació tèrmica renovable i de xarxes de calor i/o fred.
  • MESURA 4: Lluita contra la contaminació lumínica, enllumenat eficient i intel·ligent, Smart Rural i TIC.
  • MESURA 5: Mobilitat Sostenible

S’estableix una inversió mínima de 40.000€ per projecte, que no podrà superar els 3.000.000€.

Quantia de les ajudes

El programa contempla com a inversions subvencionables totes les despeses necessàries per a l’execució dels projectes (execució, muntatge, equips, materials, serveis, informes, adreces facultatives…) incloses assistències tècniques als municipis per a la redacció dels mateixos, tramitació de les ajudes , adequació dordenances o normativa per posar-los en marxa, així com lIVA (quan no sigui susceptible de recuperació).

La quantia de l’ajuda base contemplada per a totes les actuacions i totes les comunitats autònomes és del 85% de la inversió subvencionable del projecte. Aquest percentatge d’ajuda podrà incrementar-se fins al 100% de la inversió subvencionable en el cas que els projectes tinguin la consideració de «projectes integrals», per la qual cosa hauran de demostrar el compliment de requisits energètics d’altes prestacions o combinar diverses actuacions en un mateix projecte. Aquests projectes hauran d’aportar a més un pla estratègic que informi de l’impacte del projecte al municipi.

Des d’OÎCOS ajudem als municipis a dissenyar i tramitar ajuts. Contacteu amb nosaltres i us assessorarem. Recordar que els costos de sol·licitud són subvencionables.